Thriving
Community

Having the best product on the market is one thing…having the best community on the market takes things to a whole ‘nutha level! Get ready to make yourself at home with our active and engaged community.
0+
Çalışan ve Üzeri Şirketler

LkSG'ninTanımı ve Kapsamı


Tedarik Zinciri Özen Yükümlülüğü Yasası (LkSG), şirketlerin tedarik zincirlerinde insan hakları ve çevreye yönelik riskleri tespit etmelerini ve önlemelerini gerektiren bir yasadır.
Image
Bu yasa, merkezi Almanya’da bulunan ve belirli bir çalışan sayısının üzerinde olan tüm şirketleri kapsar. Yasanın amacı, tedarik zincirinde oluşabilecek insan hakları ihlallerini ve çevresel zararları önlemektir.

Need quick funding?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque pretium, nisi ut volutpat mollis, leo risus interdum arcu, eget facilisis quam felis id mauris. Ut convallis, lacus nec ornare volutpat.

Image

İnsan Haklarına Saygı

Our charity organization provides financial, technical and humanitarian assistance within various charitable programs.
Image

Çevresel Sorumluluk

Our charity organization provides financial, technical and humanitarian assistance within various charitable programs.
Image

İşçi Hakları ve Çalışma Koşulları

Our charity organization provides financial, technical and humanitarian assistance within various charitable programs.
Image

Şirketlerin ve Tedarikçilerin Yükümlülükleri

Our charity organization provides financial, technical and humanitarian assistance within various charitable programs.

Last Year
We supported over 54,000
children in 23 countries.

Image

Adım 1
LkSG ile uyumluluk

Adım 2
Şirket İçi Yetki Alanlarının Belirlenmesi

Adım 3
Düzenli Risk Analizlerinin Yapılması

Adım 4
İlkesel Bildirge Hazırlanması

Adım 5
Önleyici Tedbirlerin Alınması

Adım 6
İyileştirici Tedbirler Alınması

Adım 7
Şikayet Mekanizmasının Oluşturulması

Adım 8
Belgelendirme ve Raporlama

Adım 9
Sözleşmelerde Gerekli Düzenleme ve Eklemelerin Yapılması

Improve Your FitnessHow We Can Help You

Flexible Timing

We know you are super busy. That's why we made the traning hours flexible.

Flexible Timing

We know you are super busy. That's why we made the traning hours flexible.
Click Me!

Awesome Tutors

We know you are super busy. That's why we made the traning hours flexible.

Awesome Tutors

We know you are super busy. That's why we made the traning hours flexible.
Click Me!

Personal Attention

We know you are super busy. That's why we made the traning hours flexible.

Personal Attention

We know you are super busy. That's why we made the traning hours flexible.
Click Me!

Dünya ÇapındaİNSAN HAKLARI

Read More
Eşitlik hakkı, her bireyin doğuştan gelen haklar ve özgürlükler açısından eşit olduğunu ve hiçbir ayrım gözetmeksizin eşit muamele görmesi gerektiğini ifade eder. Bu hak, herkesin fırsatlardan ve hizmetlerden eşit şekilde yararlanmasını garanti altına alır.

9 Adımda
LkSG ile Uyumlu Olun

Image
Step 1: Risk Yönetiminin Tesis Edilmesi
Şirketler, tedarik zincirinde insan hakları ve çevresel riskleri tespit etmek, önlemek ve en aza indirmek amacıyla etkin bir risk yönetim sistemi kurmalıdır. Bu sistem, ilgili tüm iş süreçlerinde uygulanabilir olmalı ve şirketin faaliyet türüne uygun olmalıdır .
Image
Step 2: Şirket İçi Yetki Alanlarının Belirlenmesi
Şirket içinde, risk yönetimi ve uyum süreçlerinden sorumlu olacak yetki alanları belirlenmelidir. Bu yetkiler, yönetim kurulu ve ilgili departmanlar arasında açıkça tanımlanmalı ve yetkililerin görev ve sorumlulukları düzenli olarak gözden geçirilmelidir.
Image
Step 3: Düzenli Risk Analizlerinin Yapılması
Risk yönetiminin bir parçası olarak, şirketler düzenli aralıklarla risk analizleri gerçekleştirmelidir. Bu analizler, şirketin faaliyet alanından ve doğrudan tedarikçilerden kaynaklanan insan hakları ve çevresel riskleri tespit etmeyi amaçlar. Risk analizlerinin sonuçları, karar vericilere iletilmeli ve yılda en az bir kez gözden geçirilmelidir .
Image
Step 4: İlkesel Bildirge Hazırlanması
Şirketler, insan hakları stratejisini ve çevresel sorumluluklarını içeren bir ilkesel bildirge hazırlamalıdır. Bu bildirge, şirketin risk yönetimi süreçlerini ve önleyici tedbirlerini detaylandırmalı, şirketin genel insan hakları politikalarını yansıtmalıdır .
Image
Step 5: Önleyici Tedbirler Alınması
Şirketler, tespit edilen risklere yönelik uygun önleyici tedbirler almalıdır. Bu tedbirler, risklerin önlenmesi veya en aza indirilmesi için uygun tedarik stratejilerinin ve satın alma uygulamalarının geliştirilmesini ve uygulanmasını kapsar. Ayrıca, doğrudan tedarikçilerle ilgili sözleşmesel güvenceler ve kontrol mekanizmaları da oluşturulmalıdır .
Image
Step 6: İyileştirici Tedbirler Alınması

Şirketler, insan hakları veya çevresel yükümlülüklerin ihlal edilmesi durumunda, ihlalin sona erdirilmesi veya en aza indirilmesi için derhal uygun iyileştirici tedbirler almalıdır. Bu tedbirler, ihlale sebep olan durumların ortadan kaldırılmasına veya etkilerinin azaltılmasına yönelik somut adımları içermelidir .

Image
Step 7: Şikayet Mekanizmasının Oluşturulması

Şirketler, çalışanların ve diğer paydaşların insan hakları ve çevresel riskler konusunda şikayetlerini iletebilecekleri etkili bir şikayet mekanizması oluşturmalıdır. Bu mekanizma, tarafsızlığı ve gizliliği sağlamalı, şikayetlerin etkili bir şekilde ele alınmasını garanti etmelidir .

Image
Adım 8: Belgelendirme ve Raporlama

Şirketler, çalışanların ve diğer paydaşların insan hakları ve çevresel riskler konusunda şikayetlerini iletebilecekleri etkili bir şikayet mekanizması oluşturmalıdır. Bu mekanizma, tarafsızlığı ve gizliliği sağlamalı, şikayetlerin etkili bir şekilde ele alınmasını garanti etmelidir .

Image
Adım 9: Sözleşmelerde Gerekli Düzenleme ve Eklemelerin Yapılması

Şirketler, çalışanların ve diğer paydaşların insan hakları ve çevresel riskler konusunda şikayetlerini iletebilecekleri etkili bir şikayet mekanizması oluşturmalıdır. Bu mekanizma, tarafsızlığı ve gizliliği sağlamalı, şikayetlerin etkili bir şekilde ele alınmasını garanti etmelidir .

Image

LkSG'NİNTemel İlkeleri

Read More
Image

İnsan Haklarına Saygı

LkSG, tedarik zincirlerinde insan haklarının korunmasını ve ihlallerin önlenmesini sağlar. Bu ilke, zorla çalıştırma, çocuk işçiliği ve iş yerinde ayrımcılık gibi ihlallerin önlenmesini kapsar.
Image

İşçi Hakları ve Çalışma Koşulları

LkSG, işçilerin haklarının korunmasını ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlanmasını hedefler. Bu ilke, adil ücretler, güvenli çalışma ortamları ve sendikal hakların korunmasını içerir.
Image

Çevresel Sorumluluk

LkSG, çevresel etkileri minimize etmek için şirketlerin sorumluluk almasını zorunlu kılar. Bu ilke, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, atık yönetimi ve çevresel kirliliğin önlenmesini içerir.
Image

Şirketlerin ve Tedarikçilerin Yükümlülükleri

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has

Year in ReviewCheck out the video.


Image

Global ChampionsWe work to change the lives of those who need it most.


A New LevelUnlike anything you’ve ever seen.


Image

We raise funds.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque pretium.
Image

We help others.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque pretium.

Need quick funding?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque pretium, nisi ut volutpat mollis, leo risus interdum arcu, eget facilisis quam felis id mauris. Ut convallis, lacus nec ornare volutpat.

Need quick funding?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque pretium, nisi ut volutpat mollis, leo risus interdum arcu, eget facilisis quam felis id mauris. Ut convallis, lacus nec ornare volutpat.